zaterdag 15 mei 2010

Vergeten bombardement Middelburg: Bommen op ons huis (Martine Letterie)

Op 9 april vond in Middelburg de presentatie plaats van het project Vergeten Oorlog, een initiatief van o.a. De Schrijvers van de Ronde Tafel en uitgeverij Leopold. Doelstelling van dit project is: aandacht vragen voor aspecten van de Tweede Wereldoorlog waar tot nu toe weinig over verschenen is.
Het project bestaat uit een leskoffer voor scholen en bibliotheken met daarin zes nieuwe jeugdboeken voor de leeftijd vanaf ongeveer 10 jaar. De bijbehorende lessuggesties kunnen ook op de website http://www.vergetenoorlog.nl/ gevonden worden.
Belangrijk voor het Zeeuwse onderwijs is het leesboek Bommen op ons Huis van Martine Letterie. In dit leesboek wordt aandacht besteed aan het bekende bombardement op Rotterdam en het ‘vergeten bombardement’ van Middelburg op 17 mei 1940. Uit reacties van scholen blijkt dat bovenbouwleerlingen dit een spannend voorleesboek vinden!
Het verhaal speelt in de periode van 10 mei t/m 17 mei 1940. De twaalfjarige Fien maakt in Rotterdam het begin van de oorlog mee en vindt dit eerst wel spannend, haar ouders zijn ook al behoorlijk naïef.
Na de landing van watervliegtuigen in de Maas en de komst van de parachutisten besluit haar joodse vriend David naar Zeeland te vluchten om via de haven van Vlissingen naar Engeland te ontkomen. Op 12 mei vinden de bombardementen op Rotterdam plaats. Fien maakt in korte tijd veel mee, verliest haar vader en vlucht, voor een groot deel lopend, met haar broertje Rob en haar moeder, naar Middelburg. Wel een gevaarlijke onderneming want Zeeland had zich nog niet overgegeven aan de Duitsers, er werd nog volop gevochten. Omdat haar moeder in een shocktoestand verkeert moet Fien de leiding nemen van een bizarre reis. Via Vrouwenpolder en Serooskerke komen ze dan op 17 mei in de omgeving van Middelburg aan (Sint Laurens). Tegen het advies in van alle mensen die de stad verlaten gaan ze toch naar de Lange Delft om de tante Nel te vinden, zij is echter de stad ontvlucht. Ze komen David daar tegen, maken het bombardement van Middelburg mee tussen de weckpotten in de kelder van de winkel van tante Nel, overleven alles en via de Markt en de Pottenmarkt ontvluchten ze de stad en vinden de tante tenslotte in een opvang-schoolgebouw in Koudekerke. Fien brengt David naar Vlissingen waar hij zijn vluchtpoging voortzet.
Ondanks de dramatische gegevens worden de gebeurtenissen bescheiden en op kinderlijk niveau verteld en is dit boek vanwege de informatieve waarde en de interessante details bij alle projecten over de Tweede Wereldoorlog te gebruiken. In een uitgebreid nawoord verantwoordt Martine Letterie haar keuzes binnen dit verhaal en deze toelichting is voor leerkrachten en leerlingen en andere lezers heel plezierig om te lezen.
Het is bv. interessant te weten op welke manier de burgemeester van Middelburg (J .van Walré de Bordes) de inwoners had gewaarschuwd, via een bekendmaking op 14 mei in de Provinciale Zeeuwsche Middelburgse Courant:
‘Teneinde op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn, geef ik in overweging dat Middelburg door vrouwen en kinderen vrijwillig ontruimd wordt. Alle personen in openbare diensten zijn verplicht om te blijven.
Men neme onder andere voedsel, een flesch water en dekens mee, de distributiekaarten en indien mogelijk andere identiteitsbewijzen. Personen uit Middelburg wordt verzocht zich te begeven naar de volgende dorpen: Sint Laurens, Serooskerke, Vrouwenpolder (het dorp), Oranjezon, Oostkapelle, Domburg, Grijpskerke en Aagtekerke’

Door deze oproep zijn er maar zo’n twintig mensen omgekomen bij dit bombardement en bij Rotterdam meer dan achthonderd.
Kortom, Bommen op ons huis kan een belangrijke rol spelen in de herinnering aan een vergeten bombardement. Leerlingen die nu door Middelburg lopen kunnen brokstukken vinden van o.a. de oude Provinciale Bibliotheek die door heel de stad te vinden zijn en zullen ook hierdoor het achterliggende verhaal beter begrijpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten